GUSTAV KLIMT A VENEZIA

Sabato 24 marzo è stata inaugurata a Venezia la mostra “Gustav Klimt…